Home » Forskning

Forskning

Samsovning – Hvad siger forskningen?

Det bedste bud på en sammenfatning af den forskning, der er lavet omkring samsovning finder I, i nedenstående artikel.

Konklusionen på et Meta-studie af alt den forskning, der er lavet på feltet er følgende:

Der er blandt forskere, stor uenighed om tolkningen af de forskningsmæssige resultater omkring fordele og ulemper ved samsovning. Sammenfattende kan man sige, at der forskningsmæssigt hverken er evidens nok, for at anbefale eller fraråde samsovning.

Derfor kan forskerne kun blive enige om èn ting:

Det er alle jer forældrene selv der må afgøre, hvad der er bedst for jer og jeres børn.

Denne hjemmesides forfattere lægger ikke skjul på vi er Pro-samsovning – det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at det til enhver tid, er jer som familie, der selv må søge viden og lave risikovurdering kontra overvejelser af vundne fordele, for netop jeres familie, i netop jeres situation.

Mange forskere der er PRO samsovning anbefaler forældre prøver SELV at læse og sætte sig ind i den forskning der er lavet på området: Læs om forskningsresultater PRO samsovning her:

http://samsovning.dk/?page_id=303

Eller læs nedenstående artikel som ligeledes er et godt udgangspunkt for denne vurdering:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-boern-sove-alene